KŁODZKA GÓRA 765m n.p.m. ✓

Góry Bardzkie to jedno z najmniej znanych i najrzadziej odwiedzanych pasm górskich w Sudetach. Ciągnie się przez 19 km i jest szerokie na 6 km. Najwyższym szczytem Gór Bardzkich jest leżąca w grzbiecie wschodnim Kłodzka Góra (765m n.p.m.) Jej charakterystyczna  sylwetka  jest dobrze widoczna  z wielu miejsc. Wierzchołek jest w pełni zalesiony świerkami i bukami, bez widoków.

Wyruszamy szlakiem niebieskim z Przełęczy Kłodzkiej (483m n.p.m. ) przy szosie Kłodzko-Złoty Stok. Przełęcz oddziela Góry Bardzkie i Złote, a jednocześnie Sudety Środkowe i Wschodnie. Jest jednym z najważniejszych obniżeń na całym północnym, brzeżnym pasmie Sudetów. Jej podłoże skalne stanowią rzadkie skały magmowe, zbliżone wyglądem do granitu. Przez przełęcz Kłodzką wdarł się do Kotliny Kłodzkiej lądolód, osiągając miąższość ok. 200m. Pozostały po nim liczne głazy narzutowe.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Zostawiamy auto na parkingu przy Przełęczy Kłodzkiej i wyruszamy szlakiem niebieskim do góry niebieski szlak (CZAS PRZEJŚCIA: 2,7 km – ok 1h 10 min). Przez wycinkę drzew szlaki w pewnych momentach są mocno przerzedzone, dlatego trzeba się dobrze rozglądać i pilnować szlaku. Dochodzimy do rozwidlenia szlaków i wybieramy szlak żółty żółty szlak. Idziemy nim około 10 min. Po Waszej prawej stronie odnajdziecie mocno zalesiony wierzchołek Kłodzkiej Góry, z tabliczką i z pieczątką.

 

Nogami do Góry